สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔