สมาชิกสภา อบต.

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 

ยาลีหา  แสงเพชร

ประธานสภา อบต

 

นายอดุลย์  สะตาปอ

รองประธานสภา อบต

นายรอซาลี  มะสาและ

สมาชิก ม.1

                 

นายมาฮามะเซ็ง เจ๊ะมิ

สมาชิก ม.3

 

นายมูฮัมหมัดสอแลฮ  อามะ

สมาชิก ม.4

 

นายอับดุลฮาดี  มะเย็ง

สมาชิก ม.5 

นายรุสลัน  เจ๊ะเงาะ

สมาชิก ม.7

   
องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด