หัวหน้าส่วนราชการ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
 

ณัฐเชษฐ์ ชูเมือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

เบอร์โทร 087-8360711

 

 สุธิดา คงสุก

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เบอร์โทร 098-4516942

นายอายุ บือราเฮง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 095-8630109

ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 

ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด