เข้าร่วมโครงการ "กินน้ำชา ครบรอบ 53 ปี

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

         วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดเข้าร่วมโครงการ "กินน้ำชา ครบรอบ 53 ปี " โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เพื่อระดมทุน(ซื้อรถหกล้อ) บริการรับส่งนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ พร้อมด้วย นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและหน่วยงานราชการในพื้นที่โดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส