ร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและงานของดีอำเภอแว้ง

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดมอบหมายให้รองนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อบต.โละจูดร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและงานของดีอำเภอแว้ง (กำปงกีตอ)