เข้าตรวจนิเทศการเรียนการสอนครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด พร้อมด้วย นายณัฐเชษฐ์ ชูเมืองปลัดอบต.และนางสาวขนิษฐา มัชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รก.นักวิชาการศึกษา เข้าตรวจนิเทศการเรียนการสอนครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา ตําบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด