ลง​พื้นที่​ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายซูลกีฟรี   เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มอบหมายให้ นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็งรองนายก และนายธ​นบดี​    ศรีคงรักษ์​ งานธารณสุข ชำนาญการ พร้อมทีมงานลง​พื้นที่​ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่รับผิอชอบ ตำบล​โละ​จูด​ อำเภอ​แว้ง​ จังหวัด​นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด