ลงพื้นที่พัฒนาข้างทาง เส้นทางแลแบะริมคลองแลแบะ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ 22 พ.ค. 2564 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกอบต.โละจูด พร้อมทีมงานอบต.โละจูด และทีมงานผู้ใหญ่บ้านม.8 ลงพื้นที่พัฒนาข้างทาง เส้นทางแลแบะริมคลองแลแบะ หมู่8 บ้านสาวอ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส