ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกอบต.โละจูดพร้อมด้วยพนักงานอบต.โละจูด สมาชิกสภาอบต.โละจูด กำนันตำบลโละจูด และทีมงานผู้ใหญ่บ้านหมู่.๘ บ้านสาวอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้ชื่อ "รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ตามโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน
ณ ถนน สายบ้านสาวอ หมู่ที่ ๘ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส