ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านเคสผู้ป่วยไข้เลือดออก

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

15 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกอบต.โละจูด มอบหมายให้ทีมงาน SSRT ตำบลโละจูดลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านเคสผู้ป่วยไข้เลือดออกหมู่1 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส