มอบถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือคนตาบอด

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มอบหมายให้นายฮารอฟี เด่นชีวา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานและทีมงานสวัสดิการสังคมเป็นตัวแทนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ให้กับนางเจ๊ะตีเมาะ ยูโซ๊ะ เลขที่ 2/1 ม.8 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
ขอขอบคุณ ณ.โอกาสนี้