ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัวที่บ้าน

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายก อบต.โละจูดมอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย เลขานายกทีมงานสวัสดิการสังคม ร่วมด้วย สมาชิก อบต.และ ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัวที่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส