ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่บ้าน

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายก อบต.โละจูด มอบหมายให้ เลขานายก หัวหน้าฝ่าย และทีมงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่บ้าน หมู่ที่1 หมู่4 หมู่5 หมู่8 หมู่9 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส