ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโลพจูด โดยนายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด และนายณัฐเชษฐ์ ชูเมือง ปลัดอบต. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานอบต.โละจูด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารพราน อส. ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง หน่วยงานในพื้นที่ ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารเรียนวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก หมู่ 6 บ้านเขาสามสิบ ต.โละจูด อ.แว้ง จ. นราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตอำเภอแว้ง