เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจัหวัดนราธิวาส และลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

        วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจัหวัดนราธิวาส และลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส