โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน โครงการชุมชน/หมู่บ้านสีขาว และโครงการอื่นๆ

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

     

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ร่วมกับนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอแว้งให้การต้อนรับ นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ เดินทางมานิเทศ ติดตาม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน โครงการชุมชน/หมู่บ้านสีขาว และโครงการอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแว้ง และภาคบ่ายมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ณ บ้านวังกระบือ หมู่ที่ 7 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และติดตามโครงการหมู่บ้านสีขาว ณ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส