เปิดพิธีโครงการบูรณาการงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กน้อย 0-6 ปี สุขภาพดีห่างไกลจากโรคและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มอบหมายให้ นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก เปิดพิธีโครงการบูรณาการงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กน้อย 0-6 ปี สุขภาพดีห่างไกลจากโรคและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก โดยรพ.สต.บ้านนูโร๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด