ให้ความช่วยเหลือทำความสะอาดอาคารสถานที่ และบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 2 มกราคม 2567 นายซูลกีฟรี   เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดนายอาหามะ  บือราเฮงรองนายกอบต.นายฟาฮัน  เจ๊ะมามะ เลขานายกอบต. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.โละจูด พร้อมทีมงานอบต.โละจูด ให้ความช่วยเหลือทำความสะอาดอาคารสถานที่ และบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด