ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดพร้อมด้วย รองนายก เลขานายก ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และทีมงานเชิงรุก หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 8 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด