ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต.เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ปี 2567
ณ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด