ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09:30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายอาหามะ  บือราเฮง รองนายก อบต.เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ปี 2567 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด