ประมวลภาพกิจกรรมภายในซุ้มของแต่ละหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด