ร่วมงานวันครูประจำปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้ นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต.เข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2567 โดย นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานเปิดพิธีงานวันครู ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด