การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตบำลโละจูดประจำปี งบประมาณ 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นชองประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการธนาคารขยะ โดยมีผู้นำชุมชน ตัวแทนสมาชิกสภาอบต. และตัวแทนประชาชนชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน  โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตามโครงการฯ พร้อมทั้งออกระเบียบและให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ให้ดำเนินทำพิธีเปิดทำการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด