ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล(ใหญ่) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ 2

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด