กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กบัตริย์

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด พร้อมด้วย รองนายกอบต. สมาชิกสภา ข้าพราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กบัตริย์ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด