โครงการวังกระบือร่วมใจใส่ใจดูแลป้องกันSTROK

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวังกระบือร่วมใจใส่ใจดูแลป้องกันSTROK ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านโละจูด ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด