ร่วมการประชุมหารือโดยมีนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดหมอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายกอบต. เข้าร่วมการประชุมหารือโดยมีนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของรัฐ Tanah merah Malaysia เข้าร่วมการประชุม ณ Pejabat Imigresen Kompleks ICQS Bukit Buga โดยในที่ประชุมได้หาข้อหารือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และยกระดับการค้าแนวตะเข็บชายแดนหว่างไทย-มาเลเซีย

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด