โครงการหนูน้อยปลูกผัก ถังขยะเปียก และบ่อดักไขมัน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายณัฐเชษฐ์ ชูเมือง ปลัดอบต. และนางสาวขนิษฐา มัชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รก.นักวิชาการศึกษา ให้การต้อนรับท้องถิ่นอำเภอแว้งและคณะ และรับการตรวจการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โครงการหนูน้อยปลูกผัก ถังขยะเปียก และบ่อดักไขมัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎ์พัฒนาสังกัดตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด