โครงการความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ร่วมด้วยสมาชิกหมู่ที่ 4 และอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านเจ๊ะเด็ง ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด