การประชุมสภาอบต.โละจูด (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1)ประจำปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางยาลีหา แสงเพชร ประธานสภาอบต.โละจูด ดำเนินการประชุมสภาอบต.โละจูด (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1)ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด