กิจกรรมออกกำลังกาย

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด มอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายกอบต. พร้อมด้วย ปลัดอบต ข้าราชการ พนักงานจ้างส่วนตำบล จัดกิจกรรมออกกำลังกาย  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด