ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มอบหมายหมายให้ นางสุธิดา คงสุก หัวหนัาสำนักปลัดอบต.พร้อมด้วยพนักงานจ้างอบต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเขาเข็มทอง หมู่ที่ 2  ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด