โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาของเด็กและเยาวชน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เป็นประธานเปิดพิธี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโครงการโดย กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด