งานโครงการพัฒนาและ ช่วยเหลือประชาชน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ให้การต้อนรับ พ.อ. ภูมิ โพพี รอง ผอ.สทพ.นทพ.และคณะ ตรวจติดตาม แผนงานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ งานโครงการพัฒนาและ ช่วยเหลือประชาชน เพื่อตรวจประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน และให้คำแนะนำกำกับการดูแลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ.) ณ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด