โครงการชาวสาวอห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:30 น.นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้ นายมาหามะดนนียา   บินอูเซ็ง รองนายก อบต.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชาวสาวอห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข  สนับสนุนกองทุนประกันสุขภาพอบต.โละจูด ณ อาคารโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง หมู่ที่ 8 บ้านสาวอ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด