ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด มอบหมายให้นายฮารอฟี เด่นชีวา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่ จำนวน 2 ราย
1. นายมะหะมะ บอสู 38/2 หมู่ที่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
2. นางตีเนาะ ดอเลาะ 15/2 หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด