มอบประกาศนีบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายกอบต.เป็นประธาน ในพิธีและมอบประกาศนีบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางซัยตูนี โต๊ะมีนา ครู คศ 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา กล่าวรายงาน ร่วมด้วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ทีมงานกองการศึกษาฯ ข้าราชการส่วนตำบลโละจูด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโระ เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด