โครงการประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 2 - 7 มีนาคม 2567 นายซูลกีฟรี  เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดจัดโครงการประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี โดยมอบให้นายฮารอฟี เด่นชีวา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน พร้อมทีมงานสวัสดิการสังคมเป็นผู้ดำเนินโครงการประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 2 - 7 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด