โครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดพร้อมคณะบริหาร สมาขิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างอบต. โดยมีนายประยุทธ  ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง ผู้นำศาสนา หน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมละศีลอด ภายใต้โครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ณ มัสยิดราวฎอตุลยันนะห์ หมูที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด