ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้ นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต.พร้อมด้วยประธานสมาชิกสภาและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด