ประชุมสภาอบต.โละจูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางยาลีหา แสงเพชร ประธานสภาอบต.โละจูด ดำเนินการประชุมสภาอบต.โละจูด (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1)ประจำปี 2567 (โดยชี้แจงเรื่อง บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด