การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายซูลกีฟรี   เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.ข้าราชการและพนักงานร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด