โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนโละจูด ประจำปีงบประมาณ 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด พร้อมด้วยเลขานายก รองนายก สมาชิกสภา ปลัดอบต. ข้าราชการ และพนักงานเข้าร่วมโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนโละจูด ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้มอบหมายให้ นางสาวอาซีซะ บินเซ็ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการเป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยเชิญ บาบอนัสรี ปอเนาะเจ๊ะเด็ง และนายอำนวย เรืองสุวรรณ์ ปลัดอบต.นานาค เป็นวิทยากร
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด