อบรมโครงการรู้ทันโรค วัยทำงาน พิชิตออฟฟิศซินโดรม

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เปิดพิธีการอบรมโครงการรู้ทันโรค วัยทำงาน พิชิตออฟฟิศซินโดรม โดยมีนางสาวฟาติน เด่นตุลาการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้และผู้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโดยกลุ่มรักษ์สุขภาพอบต.โละจูด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด