กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด