มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของนายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ขอให้ประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่น ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ต้องลงทะเบียนผ่านจุดคัดกรองขององค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด และขอความร่วมมือสวมหน้ากาก ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด