มาตรการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด