ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจุด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด