การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด